Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy, Tampellan esplanadi 1, 33100 TAMPERE (jäljempänä ”Pirkanmaan Jätevesipalvelut”) kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaista tietoa Pirkanmaan Jätevesipalvelut kerää ja kuinka sitä käytetään.

Kerromme myös, kuinka voit tarkistaa kyseisten tietojen oikeellisuuden ja pyytää Pirkanmaan Jätevesipalveluita poistamaan tiedot. Tietoa kerätään, käsitellään ja käytetään sen maan tietosuojasäännösten mukaisesti, missä kyseinen tiedonkäsittelyosasto sijaitsee. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisten säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske verkkosivustoja, joihin pääsee Pirkanmaan Jätevesipalveluiden sivustoilla olevien linkkien kautta.

2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely

Keräämme henkilötietoja käsiteltäväksi ja käytettäväksi ainoastaan, jos syötät tiedot vapaaehtoisesti tai annat siihen nimenomaisesti luvan. Niin tekemällä hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Käytämme keräämiämme tietoja mm. tuotteiden ja palveluidemme tarjoamiseen, asiakaspalveluun, asiakkuuksien hallintaan, tiettyihin markkinointitarkoituksiin, tiettyihin henkilöstömme liittyviin varten, tilojemme käytön valvontaan sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietyillä palveluillamme voi olla oma yksityiskohtaisempi tietosuojakäytäntönsä.

Vieraillessasi verkkosivustollamme tietyt tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimillemme järjestelmän hallintaan liittyvissä tai tilastollisissa tai varmistustarkoituksessa. Näitä tietoja ovat internet- palveluntarjoajasi nimi, joissakin tapauksissa IP-osoitteesi, selainohjelmasi versio, verkkosivustollemme pääsyyn käytetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä, verkkosivusto, jolta tulet verkkosivustollemme, verkkosivustot, joilla käyt ollessasi sivustollamme sekä mahdolliset hakusanat, joita olet käyttänyt löytääksesi verkkosivustomme. Olosuhteista riippuen kyseiset tiedot voivat mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tietyistä verkkosivustoilla kävijöistä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käytetä henkilötietoja. Niitä käytetään ainoastaan sen jälkeen, kun ne on muutettu nimettömiksi. Mikäli Pirkanmaan Jätevesipalvelut siirtää tietoa ulkoiselle palveluntarjoajalle, Pirkanmaan Jätevesipalvelut varmistaa teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, että siirto tapahtuu lakisääteisten tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mikäli vapaaehtoisesti toimitat meille henkilötietoja, käytämme, käsittelemme ja siirrämme kyseisiä tietoja ainoastaan lain sallimissa tai suostumuksessasi määrittelemissäsi rajoissa. Siirrämme tietojasi ainoastaan viranomaiskäskyn tai tuomioistuimen määräyksen niin velvoittaessa.

Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan tällä sivulla. Voit siis milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja tallennamme ja miten niitä keräämme ja käytämme.

3. Tietoturva

Pirkanmaan Jätevesipalvelut tallentaa tietosi turvallisesti ja ryhtyy sen vuoksi varotoimenpiteisiin suojatakseen tietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muutoksilta. Pirkanmaan Jätevesipalveluiden sopimuskumppaneilla, jotka voivat käyttää tietojasi tarjotakseen sinulle palveluita Pirkanmaan Jätevesipalveluiden puolesta, on sopimusvelvoite kyseisten tietojen pitämisestä luottamuksellisina, eivätkä ne saa käyttää kyseisiä tietoja muuhun tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa tiedustelujen siirtäminen Pirkanmaan Jätevesipalveluiden konsernisyhtiöille on välttämätöntä. Myös näissä tapauksissa tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

4. Lasten henkilötiedot

Pirkanmaan Jätevesipalvelut ei halua kerätä alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Pirkanmaan Jätevesipalvelut kiinnittää tarvittaessa nimenomaisesti lapsikäyttäjän huomion siihen, etteivät he saa lähettää henkilötietoja Pirkanmaan Jätevesipalveluille. Mikäli vanhemmat tai muut huoltajat huomaavat, että heidän huollettavanaan oleva lapsi on luovuttanut henkilötietoja Pirkanmaan Jätevesipalveluille, pyydämme heitä ottamaan yhteyttä alla olevaan osoitteeseen (katso kohta 7 jäljempänä), mikäli kyseiset tiedot halutaan poistettavan. Järjestämme kyseisten tietojen poiston viivytyksettä.

5. Toiveet ja tiedustelut / Rekisterin yhteyshenkilö

Pirkanmaan Jätevesipalvelut poistaa tallennetut tiedot lakisääteisen tai sopimuksen mukaisen säilytysajan päättyessä tai mikäli Pirkanmaan Jätevesipalvelut eivät enää tarvitse tietojen säilytystä. Voit luonnollisesti milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käytöstä tai käsittelystä tulevaisuudessa. Lähetä näissä tapauksissa kirje osoitteeseen Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy, Tampellan esplanadi 1 liikehuoneisto 1, 33100 Tampere, Suomi. Käytä tätä yhteydenottotapaa myös, jos sinulla on muita henkilötietoihisi liittyviä toiveita tai jos haluat tietää, olemmeko keränneet sinusta henkilötietoja ja mitä kyseiset tiedot ovat. Pyrimme täyttämään toiveesi välittömästi.

8. Henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilötietosuojalain (523/1999) 10 § velvoittaa, että rekisterinpitäjän on laadittava kaikkien saatavilla oleva rekisteriseloste henkilörekisteristä, josta ilmenee:

(1) Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot: Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy, Tampellan esplanadi 1 liikehuoneisto 1, 33100 Tampere, Suomi.

(2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • Yhtiön liiketoimintana on jätevesijärjestelmien valmistaminen ja myynti;
  • sekä kaikki laillinen liiketoiminta
  • Yhtiö voi ostaa kaikenlaisia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä, osallistua niihin sekä harjoittaa sellaista liiketoimintaa tai toimintaa, joka edistää yhtiön tarkoituksia.

(3) Henkilöryhmät, joita tässä tarkoitettu henkilötietojen käsittely koskee

Asiakkaat, työntekijät, eläkeläiset, konserniyhtiöiden työntekijät, ulkoisten yhtiöiden työntekijät (alihankkijat), vuokrahenkilöstö, työnhakijat, yhtiön ulkopuoliset keksijät sekä heidän perillisensä, tavarantoimittajat ja palveluntuottajat, ulkoiset asiakkaat, kuluttajat, vapaaehtoisiin kuluttajatutkimuksiin osallistuneet, vierailijat yhtiön tiloissa ja alueella, sijoittajat ja talousanalyytikot sekä osakkeenomistajat; kaikki siinä laajuudessa kuin tarpeen kohdassa 8.(2) määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

(4) Tahot, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa

Julkiset viranomaiset, henkilövakuutusrahastot ja ammattiliitot relevantin lainsäädännön mukaisesti, ulkoiset urakoitsijat tarvittaessa, ulkoiset palveluntarjoajat, konserniyhtiöt sekä sisäiset osastot, kohdassa 8. (2) määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

(5) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Henkilötietoja säilytetään salasanan takana siten, että ainoastaan Pirkanmaan Jätevesipalveluiden valtuutetuilla työntekijöille on kyseisiin tietoihin pääsy. Henkilötietoja sisältävät mahdolliset paperitulosteet säilytetään aina lukituissa tiloissa.

(6) Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Osana maailmanlaajuista HR tietojärjestelmää, henkilöstöä koskevia tietoja voidaan asettaa EU/ETA:n ulkopuolisten maiden johtajien saataville. Kyseisten yritysten kanssa tullaan solmimaan EU-vaatimukset täyttävät sopimukset.

(7) Sosiaalisen median käyttökomponentit

Sosiaalisen median verkostojen, facebook.comin ja Twitterin, käyttökomponentteja (”käyttökomponentit”) voi olla upotettuina verkkosivuillemme. Näihin liittyvät palvelut tarjoaa Facebook Inc. sekä Twitter Inc. (kukin ”tarjoaja”). Facebookia operoi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Yleisesti Facebook käyttökomponenteista sekä niiden ilmaantumisesta, käy sivulla: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitteriä operoi Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Yleisesti Twitterin painikkeista sekä niiden ulkoasusta, käy sivulla: https://twitter.com/about/resources/buttons

Tietojesi suojaamisen parantamiseksi vieraillessasi verkkosivuillamme, nämä käyttökomponentit on implementoitu ns. ”kaksoisklikkauspainikkeina”. Tämä varmistaa sen, että käydessäsi sellaisella verkkosivullamme, joka sisältää mainittuja käyttökomponentteja, se ei automaattisesti muodosta yhteyttä palveluntarjoajan palvelimeen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että aktivoit käyttökomponentit, ja näin ollen annat suostumuksen tiedonsiirtoon, selain muodostaa suoran yhteyden tarjoajan palvelimeen. Eri käyttökomponenttien sisältö siirretään sitten kyseessä olevan tarjoajan kautta suoraan selaimeesi sekä näytetään näytölläsi.

Käyttökomponentti kertoo tarjoajalle millä verkkosivuillamme olet vieraillut. Mikäli olet kirjautunut Facebook tai Twitter -käyttäjätilillesi samaan aikaan kun vierailet verkkosivullamme, tarjoajalla on käyttäjätilisi kautta mahdollisuus kerätä kiinnostuksen kohteitasi, toisin sanoen tietoja jota käytät. Samoin kun käytät mitä tahansa käyttökomponenttitoimintoa (kuten ”Tykkää”-painikkeen klikkausta tai kommentointitoimintoa), tarjoajalle siirtyy tästä tietoa suoraan selaimen kautta.

Lisätietoja Facebookin tai Twitterin tietojen keräämisestä ja käyttämisestä sekä oikeuksistasi ja yksityisyytesi suojaamisen mahdollisuuksista näissä tilanteissa löydät tarjoajien tietojenkäyttökäytännöistä:
Facebookin tietosuojakäytännöt: https://facebook.com/policy.php